Communicatie over energiebesparing kan beter

woningDe grootste uitdaging voor woningcorporaties die sociale huurwoningen energiezuiniger willen maken zijn niet de financiële middelen, maar de communicatie met huurders. Dat blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek door adviesbureau Companen.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken inventariseerde Companen de grootste belemmeringen voor de uitvoering van energiebesparing in de sociale huursector. Het bureau benaderde corporaties, huurdersorganisaties en individuele huurders. Hieruit volgde geen verrassende conclusie: communicatie met huurders moet beter. Verhuurders moeten nog helderder communiceren over de voordelen van energiebesparing voor huurders en over actuele kaders en wetgeving, zoals uitwerkingen van het energieakkoord, de Warmtewet en salderingsregels. Hierover bestaat vooral bij huurdersorganisaties nog veel onbekendheid.

Overtuigen
De grootste uitdaging ligt in het overtuigen van de huurder dat de energetische verbetering leidt tot een beter binnenklimaat, meer wooncomfort met dezelfde of liefst minder woonlasten; huurders willen niet meewerken als de huur wordt verhoogd. Dit vraagt om een intensieve en persoonlijke benaderingswijze van de huurder. Dat schrijven auteurs Geert Claessens en Marnix Groenland in de samenvatting van het rapport ‘Inventarisatie belemmeringen in de uitvoering van energiebesparing in de sociale huursector’. De auteurs adviseren corporaties om op te trekken met de huurdersorganisatie. ‘Dit is een goede brug naar individuele huurders en heeft vaak het vertrouwen van huurders’.

Kennispeil
Belangrijkste belemmering voor woningcorporaties zijn niet onvoldoende financiële middelen voor het uitvoeren van energetische maatregelen, maar wel de beschikbaarheid van voldoende menskracht om het communicatietraject met huurders aan te gaan. ‘Het kennisniveau rond nieuwe wetten en regels en het inschatten van de gevolgen daarvan zijn niet altijd in voldoende mate aanwezig. Ook bij corporaties zien we soms een kennisachterstand die uitnodigt om nog beter te informeren en te communiceren,’ aldus de auteurs in het rapport. Het op peil brengen en houden van de kennis vergemakkelijkt de communicatie tussen verhuurder en huurdersorganisatie.

Investeren
Minister Blok had het onderzoek een jaar geleden toegezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer, op verzoek van Kamerlid Jacques Monasch (PvdA). Vermoeden bestond dat de verhuurdersheffing een negatieve invloed had op investeringen van woningcorporaties, maar dit blijkt in de praktijk mee te vallen. De verduurzamingsambities zijn overeind gebleven bij circa 90 procent van de corporaties. Wel is het budget voor investeringen verlaagd of uitgesmeerd over een langere periode. Daardoor kost het energiezuiniger maken van woningen meer tijd dan oorspronkelijk gepland.

(bron: Redactie Ensoc, 15-jan-15. Foto: Sociale huurwoningen op de Röntgenstraat in Amsterdam. Deze woningen worden beheerd door woningcorporatie Ymere)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.