Energielabel voor woningen

Bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het Energielabel maakt de huidige energieprestatie van uw woning inzichtelijk en toont welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Er zijn twee methoden voor het bepalen van het energielabel van een woning. Voor bestaande bouw wordt de basismethode (EP-WB) toegepast en voor nieuwbouw de detailmethode (EP-WD). De energie-adviseur van Woningadvies.Nu is hiervoor gecertificeerd.

Werkzaamheden

Om een nieuw energielabel voor uw woning te kunnen registreren worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Verzamelen van beschikbare gegevens van de woning, deels aan te leveren door de woningeigenaar (beschikbare tekeningen, plattegrond, offertes en facturen van verbouwingen);
 • Opname van de woning ter plaatse en vastleggen gegevens. Dit houdt in inmeten van de gehele woning, bepalen van onder andere  isolatiematerialen en installaties en vastleggen van de situatie (foto’s);
 • Uitwerken van de opname op kantoor en invoeren in geattesteerde software;
 • Dossier maken (verplicht 15 jaren bewaartermijn);
 • Registreren van het energielabel in de landelijke database en verzenden energielabel per e-mail naar de opdrachtgever.

Kosten energielabel

Woningadvies.Nu werkt zoveel mogelijk met vaste prijzen, dus geen verrassingen achteraf. Bepalend voor de prijs van het energielabel is het type woning en de oppervlakte van de woning zoals deze bij het kadaster is vastgelegd. Op de website BAG van het kadaster kunt u de oppervlakte opzoeken. Indien er sprake is van een verbouwing die niet is verwerkt in de kadastrale gegevens, is de werkelijke situatie bepalend voor de prijs.

Kosten registratie energielabel bestaande bouw inclusief btw.

De prijs is inclusief voorrijkosten mits binnen 15 km vanaf postcode 8124AV. Daarboven geldt een meerprijs, vraag gerust om een prijsopgave. Wanneer geen plattegronden/doorsnedetekeningen met maatvoering beschikbaar zijn, kan een toeslag in rekening gebracht worden. Houdt er rekening mee dat voor woningen waarvan het energielabel volgens de detailmethode moet worden geregistreerd er (veel) meer gegevens aangeleverd moeten worden.

Wanneer is een energielabel niet verplicht?

Voor woningen zijn er een aantal uitzonderingen waarvoor de labelplicht niet geldt:

 • Monumenten zoals bedoeld in de monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumenten verordening;
 • Alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2 (hiermee worden ‘vrijstaande’ gebouwen bedoeld);
 • Een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt;
 • Een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar;
 • Kamerverhuur ( het energielabel geldt voor de gehele woning);
 • Tijdelijke verhuur korter dan 4 maanden aan dezelfde huurder, waarbij het verwachte energiegebruik; minder is dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik. Soms voldoet een recreatiewoning hieraan, maar over het algemeen zijn recreatiewoningen wel labelplichtig.

Kilowattuur per vierkante meter

Het energielabel wordt bepaald aan de hand het berekende verbruik in kWh/m2.

De tabel hiernaast maakt inzichtelijk welk verbruik bij welk energielabel hoort.

Met de basismethode voor de bestaande bouw is A++ het best haalbare.

Meer gedetailleerde informatie over de berekening volgens NTA 8800 en de eisen volgens Beng leest u hier.

Certificering