Kwaliteitseisen voor  het installeren van hoog rendements cv-ketels tot 100 kW

De verenigde ketelfabrikanten (VFK), rookgasafvoerfabrikanten (Rogafa), Uneto-VNI en stichting KvINL hebben gezamenlijk een document (richtlijn) opgesteld dat als contractstuk bij een privaatrechtelijke overeenkomst kan worden gevoegd.
Het document heeft de titel ‘Kwaliteitseisen voor  het installeren van hoog rendement cv-ketels tot 100 kW’ gekregen.De makers hanteren in het privaatrechtelijke document een strengere standaard dan de wet (het Bouwbesluit) voorschrijft. Het Bouwbesluit formuleert minimum eisen: de opstellers willen een hoger uitvoeringsniveau hanteren om hinder voor de omgeving te beperken. Zo wordt de steeds populairder wordende concentrische oplossing benoemd als nadrukkelijke voorkeur boven een parallelle uitvoering en zou er een einde moeten komen aan gevelmondingen van rookgasafvoeren van cv-ketels. De monding van de rookgassen van HR-toestellen zou in principe altijd plaats moeten vinden in het dakvlak, aldus de makers.

Strengere eisen

Geveldoorvoeren zijn vaak geplaatst in situaties waarbij het nu eenmaal de snelste weg naar buiten vormt. Ook worden ze nog veelvuldig toegepast in bestaand gestapelde bouw, bijvoorbeeld waar vroeger (bad)geisers hingen. Het nadeel van geveldoorvoeren in bebouwde omgeving kan zijn dat rookgassen hinderlijk kunnen zijn voor de omgeving. Ook bestaat er een groter risico op ijspegelvorming, pluimvorming en recirculatiegedrag via de luchttoevoer. In de nieuwe NEN 2757, die nu ter commentaar ter inzage ligt, worden ook strengere eisen opgelegd ten aanzien van de verdunningsfactor en de mate van overlast. Zo geldt de verdunningsfactor ook buiten de perceelgrens, en moet de monding van rookgassen altijd hoger liggen dan een ventilatietoevoeropening.

De publicatie houdt nog slechts een kleine opening voor geveldoorvoeren: bij vrijstaande woningen en in situaties dat het technisch écht niet anders kan. In dat geval moet de installateur die werkt met dit contractstuk wél de afwijking bij oplevering met reden specificeren en de bijgestelde prestaties beschrijven.  In geval van vervanging en renovatie, en bij rookgasafvoeren is dat bij elke ketelvervanging dus rond de 15 jaar, moet voldaan worden aan eisen van de nieuwbouw, en dat kan voor veel woningen gevolgen hebben. De nieuwe eisen houden in dat bij sommige woningen een nieuwe (lees: duurdere) oplossing gezocht moet worden voor de rookgasafvoermonding naar het dak.

NIeuwe norm rookgasafvoeren

De nieuwe norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is deze week voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.