Nationaal Isolatieprogramma


Omdat de urgentie tot het besparen van energie groter is dan ooit bood minister De Jonge eerder deze week de brief Aanbieding Nationaal Isolatieprogramma aan. Met de brief werd het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) aangeboden dat bestaat uit vier actielijnen en dat als doel heeft dat in 2030 zo’n 2,5 miljoen huizen zijn geïsoleerd. Het budget dat de overheid daarvoor reserveert is vier miljard euro.

Hoge urgentie om te besparen

Hoge energieprijzen, oorlog in Oekraïne en het niet behalen van de klimaatdoelen (teveel CO2-uitstoot) maakt de noodzaak het energieverbruik terug te dringen nog hoger. Van de circa 40 miljard m3 aardgas die per jaar in Nederland wordt verbruikt hebben we 30 procent nodig om woningen en gebouwen te verwarmen, te voorzien van warm tapwater en om te kunnen koken. Goed isoleren kan dat gebruik terugdringen en draagt bij aan de betaalbaarheid van de energierekening, het behalen van de klimaatdoelen en is een noodzakelijke voorbereiding op de overstap naar een aardgasvrij alternatief.

Het Nationaal Isolatieprogramma

De aanpak is vormgegeven in lijn met het “Manifest nationaal isolatieprogramma”. De overheid streeft ernaar dat alle betrokken partijen, waaronder woningeigenaren, VvE’s, verhuurders, huurders, Rijk, gemeenten, ngo’s en marktpartijen, in nauwe samenwerking in 2030 alle slecht geïsoleerde woningen hebben verbeterd. Een landelijk programmaorganisatie ondersteunt deze aanpak. De nadruk ligt op de slechts geïsoleerde woningen met een energielabel E, F of G waarbij één of meerdere stappen worden gezet richting De Standaard voor Woningisolatie.

Vier actielijnen

Het nationaal Isolatieprogramma bestaat uit vier actielijnen:

  1. Lokale aanpak isoleren 750.000 koopwoningen samen met gemeenten
  2. Isoleren van 1 miljoen huurwoningen door verhuurders
  3. Versneld isoleren van 750.000 koopwoningen op eigen initiatief
  4. Samen energie besparen met laagdrempelige maatregelen.

Meer details over de beoogde aanpak in de genoemde actielijnen zijn opgenomen in de de brief Aanbieding Nationaal Isolatieprogramma. 

Snelle en voortvarende start Nationaal isolatieprogramma

Het begin van het opschalen van het Nationaal Isolatieprogramma wordt gevormd door de extra middelen die zijn vrijgemaakt om kwetsbare huishoudens (in huur- en koopwoningen) te ondersteunen. Onder alle gemeenten is een bijdrage van 150 miljoen euro verdeeld om kwetsbare mensen op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen om zo hun energierekening te verlagen. Eind mei of begin juni zal de Tweede Kamer de uitwerking van het gehele programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving ontvangen, waarin per programmalijn zal worden beschreven hoe via een combinatie van stimuleren, ondersteunen, normeren en beprijzen te komen tot het doel.

Download

Het ministerie van volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft een brochure gemaakt van Het Nationaal Isolatieprogramma. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.