Nederland riskeert nog steeds boetes om Energielabel

labelMinister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst hield stand in het plenaire debat eind mei in de Tweede Kamer, geagendeerd als ‘Chaos rond energielabels’. Maar ondanks sussende woorden, dreigt nog steeds een sanctie vanuit Brussel; een boete ter grootte van 95 miljoen euro per jaar. Want er is een los eindje dat over het hoofd wordt gezien: de ‘beoordeling op afstand.’

Het is sinds 2011 nu al de derde keer dat de Europese Commissie de Nederlandse overheid op de vingers tikt vanwege het niet volledig doorvoeren van de richtlijnen zoals vastgelegd in de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Met deze richtlijnen beoogt Europa de energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving te verbeteren. Het energielabel voor woningen maakt daar onderdeel van uit.

Brussel reageert o.a. op het laatst ingediende plan van Nederland, de ‘Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 oktober 2014, nr. 2014-0000550225.’ De reactie, het zogenoemde ‘met redenen omkleed advies’ (MROA) van de Commissie, is gedateerd 29 april 2015. Het bevat een overzicht van maar liefst 10 pagina’s van de punten waarop Nederland bij de implementatie van de EPBD in gebreke zou zijn. De woorden ‘niet (volledig) omgezet in nationaal recht’ of van gelijke strekking worden 12 keer genoemd. Minister Stef Blok komt op 18 mei met zijn kamerbrief. De MROA heeft hij weten in te dikken tot de 4 belangrijkste kritiekpunten, die de minister verwacht te kunnen ondervangen voor de fatale termijn van 28 juni. Deels, zoals hij schrijft ‘door verduidelijkende aanpassing van o.a. het bouwbesluit’ en deels ook door ‘gesprekken met de Commissie om scherper op het netvlies te krijgen op welke punten de Nederlandse wetgeving niet voldoet.’
Onafhankelijk expert op afstand

Op één belangrijk punt wordt de inhoud van het energielabel in de MROA bekritiseert, door Blok in zijn kamerbrief verwoord als ‘onvoldoende detaillering van het advies bij het energielabel.’ Het gaat hier om het maatwerkadvies voor mogelijkheden ter verbetering van de energieprestatie van de woning, door bijvoorbeeld isolatie of renovatie van installaties, in aansluiting op de afgegeven Energie Index. Volgens de Commissie is dit in de Nederlandse situatie te mager. Maar een dergelijk advies is zodanig specifiek dat deze onmogelijk door de ‘expert op afstand’ afgegeven kan worden, zonder de woning en haar bijzonderheden aan onderzoek te onderwerpen. In het plenaire debat van woensdagmiddag bleef dit onderdeel onderbelicht en dat is jammer, want het raakt aan het onderliggende principe van de Nederlandse methodiek waarbij bewust gekozen is voor ‘beoordeling op afstand’ voor het definitief maken van het energielabel.

Het laatstgenoemde punt, de ‘beoordeling op afstand’ die zowel geldt voor het definitief maken van het energielabel als het geven van maatwerkadvies zonder de woning ooit te zien, is een gewraakt punt. Deskundigen beweren dat een adequate beoordeling van de energieprestatie van een woning domweg niet mogelijk is zonder bezoek op locatie, laat staan als het gaat om het vaststellen van de verbetermogelijkheden. Feit wil dat in de MROA van de Europese Commissie deze methodiek niet goed- noch afgekeurd wordt. Het is nog onderwerp van onderzoek. Dit bevestigt ook Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks: ‘Wat reeds is ingevoerd, onder andere de webtool, is de Commissie nog nader aan het bestuderen – dat het niet in de brief staat wil dus niet zeggen dat het goedgekeurd is.’ Wellicht is precies dit de reden dat de Commissie de aandacht verlegt naar het stukje maatwerkadvies op het energielabel.

Op een aantal Kamervragen tijdens het plenaire debat is minister Stef Blok niet ingegaan en dat is zorgelijk. Verhoeven van D66 wilde weten: ‘of de minister uitsluitsel kan geven over het oordeel van de Europese Unie, of de invulling van het label in Nederland wel voldoende is.’ Door het verloop van het debat heeft Blok deze vraag niet eenduidig beantwoord en de vraag is nu of het hier omschreven losse eindje ook als zodanig herkend wordt, hetzij door de minister, hetzij door de kamer. Zo niet, dan is de conclusie van Verhoeven van voorspellende aard: ‘Anders zitten we met het probleem dat het (label, red.) helemaal niet meer haalbaar is.’

Bron: energieoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.