Nieuwe woning-APK NEN 8025 bijna gereed

Voor de veiligheid van woninginstallaties werd in 2005 de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 ontwikkeld en geïntroduceerd als ‘Woning-APK’. Deze NTA wordt momenteel geactualiseerd en tot een nationale NEN-norm omgevormd. NEN en brancheorganisaties werken samen aan deze omzetting.

Een steeds groter deel van de bestaande woningvoorraad in ons land vertoont installatietechnische gebreken. Dit blijkt zowel in de praktijk, als uit onderzoek. Om schade, ongevallen en letsel ten gevolge daarvan te voorkomen, riep UNETO-VNI voorjaar 2017 de Tweede Kamer op een verplichte ‘Woning-APK’ in te stellen. De installateurskoepel ontwikkelt hiervoor samen met TVVL (kennispartner in de technologiesector) en andere belanghebbende marktpartijen en organisaties de nieuwe norm NEN 8025. Deze norm richt zich op de periodieke inspectie van de installatietechniek in bestaande woningen. Stelt de overheid hem niet verplicht, dan kan deze norm ook privaatrechtelijk worden aangewezen door de markt.

Van NTA naar norm

Basis van de nieuwe norm vormt de eerder gepubliceerde NTA 8025. Hieronder vallen de:

  • Elektrische installatie en apparatuur, zoals versterkers, CAI, data, telefoon, videonetten, bewakingsinstallaties en domotica, alsmede snoeren, verdeeldozen en driewegstekkers en alles waarbij elektrische energie wordt toegepast;
  • Gasinstallatie en niet vast aangesloten gasapparatuur met slangen, afsluiters, koppelingen en veiligheidsvoorzieningen, zoals schermen en standaards;
  • Leidingwaterinstallatie en voorzieningen voor gebruik leidingwater, zoals wasmachines, tuinsproeiers en dergelijke, inclusief slangen en koppelingen.

De NTA omschrijft het maatschappelijk aanvaardbare minimale veiligheidsniveau en een methode om de frequentie voor beoordelen te bepalen. Verder beschrijft de NTA alles wat noodzakelijk is voor een maatschappelijk verantwoorde uitvoering van de beoordeling. De NTA richt zich op de bestaande technische installaties en voorzieningen. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om de veiligheid en niet om goede werking.

 

Ontwikkeling norm

Branden en ongevallen met koolmonoxide waren mede aanleiding om te komen tot een nieuwe maatstaf en methode voor de periodieke inspectie van de installatietechniek in bestaande woningen: de nieuwe norm NEN 8025. Om de norm te ontwikkelen is begin 2017 een werkgroep van vakspecialisten in het leven geroepen. Namens SallandWonen was Marco Revenberg lid van deze commissie. Michel Wijbrands van Uneto-VNI is projectleider NEN 8025: “De nieuwe norm sluit aan bij de zorgplicht vanuit Bouwbesluit 2012. Daarin staat namelijk onder artikel 1.16 Zorgplicht onder meer dat ‘bij of krachtens de wet aanwezige installatie adequaat wordt beheerd, onderhouden en gecontroleerd’. De gebouweigenaar heeft dus een plicht tot inspectie en onderhoud van de installatietechniek. Maar hoe je dat kunt doen laat de wetgever open.”

Het doel van de werkgroep is een integrale inspectiemethode vast te leggen voor de elektrotechnische-, gas- en waterinstallatie, inclusief rookgasafvoer en ventilatie, die binnen gemiddeld 1,5 uur per woning uitgevoerd kan worden. Dat is mogelijk doordat de inspectie – net zoals bij de APK voor auto’s – alleen gericht is op veiligheid. Wijbrands: “Het gaat vooral om de visuele inspectie van zaken als gasleidingen en -aansluitingen, de aangesloten verbrandingstoestellen, de status van de meterkast, de wandcontactdozen en schakelaars, de aardklemmen, de afvoeren en riolering, en de ventilatiesystemen.” Het streven is om in april 2018 de nieuwe norm te publiceren voor de openbare commentaarronde.

Normontwerp NEN 8025 is inmiddels beschikbaar in voor commentaar. 

U wordt uitgenodigd het normontwerp (kritisch) te bekijken en uw commentaar erop te geven via de website van NEN. Voordat commentaar gegeven kan worden dient  men zich te registreren bij de NEN (naam en e-mailadres dat alleen gebruikt wordt om u een nadere toelichting te kunnen vragen). Het registreren wijst voor zich als u de website bezoekt, maar u kunt daarvoor ook direct naar de pagina http://www.normontwerpen.nen.nl/Account/Register .

(Bron: NEN en Woningadvies.Nu)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.