Toezichtactie naleving producteisen warmtepompen door ILT

Uit een toezichtactie van de ILT naar de naleving van de prestatie-eisen voor warmtepompen bleek dat de fabrikanten van 3 van de 14 gecontroleerde merken niet konden aantonen dat ze voldeden aan de technische eisen voor energie-efficiëntie, geluid en beperking gevaarlijke stoffen. De overige 11 merken scoorden voldoende tot goed.

ILT onderzocht steekproefsgewijs of de productinformatie bij warmtepompen die op de Nederlandse markt worden aangeboden conform de onderliggende Ecodesign testresultaten was en of de informatie beschikbaar was voor de doelgroep.

Het volledige rapport is als download beschikbaar, de samenvatting staat hieronder.

De ILT heeft ten aanzien van de naleving van de wetgeving vastgesteld dat:
 • de fabrikanten en importeurs van 11 van de 14 gecontroleerde merken konden aantonen dat hun warmtepompen voldoende tot goed voldeden aan de technische eisen voor energie-efficiëntie, geluid en beperking van gevaarlijke stoffen. De ILT heeft geen aanwijzingen dat deze apparaten niet aan de minimale technische eisen voldoen;
 • de fabrikanten en importeurs van de 3 overige merken niet konden aan tonen dat de warmtepompen aan de technische eisen voldeden. Dat betekent dat de fabrikanten deze warmtepompen niet op de markt mochten aanbieden. Het gaat hier om relatief onbekende merken met een klein marktaandeel;
 • alle gecontroleerde fabrikanten en importeurs niet voldeden aan de verplichtingen voor documentatie- en/of openbare informatieverstrekking. Het gaat om onjuiste verwijzingen, onvolledige documentatie of niet openbaar toegankelijke informatie.
Daarnaast heeft de ILT vastgesteld dat:
 • fabrikanten, importeurs, distributeurs en installateurs in reclame-uitingen vaak parameters gebruiken die niet de prestaties weergeven over het gehele verwarmingsseizoen;
  • door zowel fabrikanten, importeurs, distributeurs, installateurs en overheidsinstanties nauwelijks informatie wordt verstrekt over de verplichtingen die een eigenaar van een warmtepomp met gefluoreerde broeikasgassen heeft;
 • het voor consumenten en andere eindgebruikers moeilijk te achterhalen is aan welke eisen installateurs moeten voldoen en welke installateur gecertificeerd, erkend en geschikt is.

 

De ILT concludeert dat:
 •   consumenten, zakelijke eindgebruikers en installateurs de prestaties van warmtepompen niet goed kunnen vergelijken omdat ze onvoldoende toegang hebben tot de volledige productinformatie;
 • door niet volledige of slecht vindbare informatie en het gebruik van andere parameters in reclame-uitingen het voor installateurs en eindgebruikers moeilijk is om te bepalen welke warmtepomp een goede keuze is voor het gebouw of huis;
 • het gebrek aan informatie over verplichtingen voor een eigenaar van warmtepompen met gefluoreerde broeikasgassen kan leiden tot onnodige emissies van broeikasgassen tijdens installatie, onderhoud en afdanken van de warmtepomp;
 • het merendeel van de warmtepompen wel aan de technische eisen voor energie-efficiëntie, geluid en beperking gevaarlijke stoffen voldoet. Het risico op niet-betrouwbare warmtepompen is het grootst bij relatief nieuwe merken en directe import door installateurs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.