Bouwkundige inspectie

Waarom een woning keuren?

Het doel van de bouwkundige keuring is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige staat van de woning en de hierin aanwezige installaties. Het rapport geeft een helder beeld wat de te verwachten herstelkosten (indicatief) zijn om de woning in goede bouwkundige staat terug te brengen.

houtrot

De aankoper/verkoper voldoet met het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring voor een groot deel aan de wettelijke onderzoeksplicht/informatieplicht.

De keuring is visueel, dit houdt in dat er een beoordeling wordt gegeven over datgene wat tijdens de inspectie zichtbaar is. Er worden geen metingen of specialistische onderzoeken uitgevoerd. Er worden geen afwerkingen, huisraad etc. verwijderd om achterliggende bouwdelen te kunnen beoordelen.

De keuring is een momentopname en geeft de situatie weer ten tijde van de inspectie. De bouwkundige geeft in de rapportage aan of voor een bepaald bouwdeel een specialistisch onderzoek moet worden uitgevoerd. (bijv. funderingsonderzoek)

dakbedekking-los-op-naad

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op, klik op deze link. U kunt natuurlijk ook eerst lezen hoe anderen onze service waarderen, kijk daarvoor op deze pagina.