Asbest

asbest-verwijderingIn en om huizen van voor 1994 kunt u asbest tegenkomen. Zorg dat u weet waar in uw woning asbest zit. Gaat u verbouwen, renoveren of slopen? Dan moet u asbest laten inventariseren door een gecertificeerd bedrijf. En zo nodig laten verwijderen.

Gevaar asbest

De meeste nu nog aanwezige asbestvezels in gebouwen zitten vast in een ander materiaal. Gebeurt hier niets mee? Dan is de kans klein dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken. Asbest vormt pas een risico als asbestvezels vrij kunnen komen. Bijvoorbeeld als het asbest moet worden verwijderd. Of als er werkzaamheden (bijvoorbeeld boren, zagen) plaatsvinden in het gebouw. Ook is asbest gevaarlijk als het materiaal waarin asbest zit ernstig is beschadigd of verweerd.

Materialen met asbest

Tot 1994 is asbest veel gebruikt in verschillende producten, maar vooral in bouwmaterialen. Zo komt het voor in golfplaten, vinylvloerbedekking en in pijpen voor schoorstenen. Ook kan asbest zitten in oude huishoudelijke apparaten, zoals haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes. De Asbestwegwijzer laat zien waar u in en om het huis asbest kan tegenkomen.

Zelf asbest verwijderen of laten verwijderen

U mag zelf een beperkte hoeveelheid asbesthoudend materiaal verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat het materiaal beschadigt en er geen asbestvezels vrij kunnen komen. De regels hiervoor staan in het  Asbestverwijderingsbesluit 2005. Informeer bij uw gemeente welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt. In veel gevallen moet u een sloopmelding doen en moet u het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Vraag dit na bij uw gemeente. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest uit uw woning. Met vragen over asbest kunt u bij uw verhuurder terecht.

Kosten asbest verwijderen

U betaalt zelf de kosten voor het verwijderen van asbest in en om uw woning. Hiervoor is geen subsidie, behalve voor asbestdaken waarbij het asbest aan de buitenzijde zit. Kijk voor deze regelening op de website van het RVO. Mensen met een uitkering kunnen bij sommige gemeenten terecht voor bijzondere bijstand. Prijzen voor asbestsanering kunt u opvragen bij gecertificeerde asbestverwijderaars.