Concentrische rookgasafvoer krijgt voorkeur

Concentrische-rookgasafvoerRookgasafvoerfabrikanten, ketelfabrikanten en branchevereniging Uneto-VNI broeden op een gezamenlijk advies om voortaan concentrische rookgasafvoeren aan te bevelen bij de installatie van cv-ketels in de nieuwbouw.

Op dit moment wordt de concentrische rookgasafvoer slechts in ongeveer 10 procent van de individuele aansluitingen toegepast. Bijna alle cv-ketels in Nederland kennen een parallelle aansluiting van rookgasafvoer en luchttoevoer. In de landen om ons heen is concentrisch een verplichting.

Eerste systeemadvies rookgasafvoer

Met het voorgenomen advies lopen de branchepartijen alvast vooruit op mogelijke conclusies van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, dat dit najaar verwacht wordt. Het zou voor het eerst zijn dat een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van ketelfabrikanten, verenigd in VFK, de rookgasafvoerfabrikanten, verenigd in Rogafa, én Uneto VNI  gezamenlijk met een systeemadvies voor nieuwbouwwoningen naar buiten komen. Het advies zou verpakt kunnen  worden in een nieuwe norm.

Henk Bruining, verantwoordelijk voor research en development bij marktleider en Rogafa-lid Burgerhout, spreekt in het komende webinar Rookgasafvoer, de prijs van veiligheid uitvoerig over ontwikkelingen in techniek en wetgeving. Installateurs en adviseurs worden op 15 september in een uurtje gratis bijgespijkerd. Klik hier voor programma en aanmelding.

Verschil in systeem

Het voorname verschil tussen parallelle en concentrische afvoeren is dat laatstgenoemde een pijp-in-pijp-constructie is, die een veiligheidsvangnet kan vormen. Bij lekkage van de binnenbuis komen de rookgassen niet in de open lucht, maar direct in de luchttoevoer van de ketel. Deze springt hierdoor op storing waardoor de kans op koolmonoxidevergiftiging wordt verkleind. Bruining in het webinar: “Parallelle en concentrische systemen zijn allebei veilig, mits uitgevoerd volgens de voorschriften. Concentrische systemen bieden wél een vangnet, die een HR-ketel zelf ook heeft.”

Waarom geen uniformiteit?

InstallaDoorvoerverlengpijp-onderdaks-Nefit-wit-28294-1teurs installeren concentrische systemen om verschillende redenen niet massaal. Concentrische systemen zijn sec qua materialen iets duurder. Daar staat tegenover dat meer dan de helft minder gebeugeld hoeft te worden, en de constructie minder ruimte in beslag neemt en systemen sneller gemonteerd kunnen worden. Als totaal plaatje zijn concentrische systemen vaak goedkoper dan parallelle systemen. Verwerkers hebben soms moeite met het  aansluiten  van concentrische systemen. Veel gehoorde klacht is dat bij weinig ruimte de montage lastig is, maar men moet wel parallel 80-80 vergelijken met 60/100. De concentrische maat 60/100 wordt Europees ook het meest toegepast. Voor concentrische rookgasafvoeren is bovendien een adapter nodig op de HR-ketel. Deze is nu meestal standaard voorbereid op parallelle aansluitingen.

Het betreft hier een advies en geen verplichting. Het advies zou vorm moeten krijgen in een nieuwe Gavo-publicatie, die dit najaar (2015) gepubliceerd zou moeten worden.