Waterzijdig inregelen van CV installaties

Bij waterzijdig inregelen denkt men vaak dat dit alleen van belang is bij de wat grotere installaties zoals de utiliteitsbouw. De praktijk leert dan ook dat bij de kleinere installaties in de woningbouw nauwelijks iets aan inregelen wordt gedaan. Om­dat de gewenste ruimtetemperatuur meestal wel gehaald wordt, komt het niet-inrege­len vaak niet aan het licht.

Uit het oogpunt van energiebesparing en comfort is het inregelen van dergelijke installaties echter van groot belang. Er zijn projecten bekend waarbij met eenvoudige energiebesparende maatregelen een besparing van 40% op het energiegebruik werd gerealiseerd. Voorwaarde bij de meeste maatregelen is dat de installatie waterzijdig is ingeregeld.

Door de introductie van duurzame warmtebronnen en de komst van lage temperatuur verwarmingssystemen (LTV) in de nieuwbouw worden de ruimtetemperaturen steeds vaker niet gerealiseerd en is het waterzijdig inregelen belangrijker geworden. Er is sprake van LTV als de aanvoertemperatuur maximaal 55°C en de retourtemperatuur maximaal 45°C bedraagt.

Lees er meer over in het document Waterzijdig inregelen cv-installaties. Ook zijn er filmpjes beschikbaar.