Omgevingsvergunning

omgevingsloketDe eerste vraag die bij velen opkomt bij dit onderwerp is:”Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen?” We leggen het uit. De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket online. Op die aanvraag volgt een besluit.

Omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten

De  omgevingsvergunning  is bedoeld voor activiteiten op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor de volgende activiteiten:

Alle vergunningen die in de omgevingsvergunning zijn opgegaan, staan in het Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning.

Aanvraag Omgevingsvergunning

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of via Omgevingsloket online. Dit geldt voor particulieren en bedrijven. Op deze site kunt u ook de vergunningcheck invullen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt op Omgevingsloket online ook volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is.

Omgevingsvergunning niet altijd nodig

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen mag u vergunningvrij bouwen. Bijvoorbeeld als u voor groot onderhoud  kozijnen vervangt. Op Omgevingsloket online ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit kunt u ook navragen bij uw gemeente.

Wabo

De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(Wabo).

Ondersteuning bij Omgevingsvergunning

Gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de Wabo en de Omgevingsvergunning. Voor zowel particulieren als bedrijven met vragen over de Wabo.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op, klik op deze link. U kunt natuurlijk ook eerst lezen hoe anderen onze service waarderen, kijk daarvoor op deze pagina.