Onderhoud

Waarom is woningonderhoud nodig?  Om te beginnen zijn huiseigenaren wettelijk verplicht woningonderhoud te plegen. Tijdig onderhoud houdt het comfort dat u van uw woning heeft in stand of kan zelfs verbeteren. Daarnaast verkoopt een huis zonder achterstallig onderhoud beter en is een goed onderhouden huis meer waard.

Woningonderhoud is verplicht

Volgens de Woningwet zijn huiseigenaren verplicht om woningonderhoud te plegen. In het Bouwbesluit staat waaraan een woning moet voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Aan oudere woningen worden andere eisen gesteld dan aan nieuwe(re) woningen of uitbreidingen, zoals een aanbouw of opbouw.

De gemeente ziet toe op naleving van de Woningwet en houdt zo de kwaliteit van de woningvoorraad op peil. Een inspecteur woningtoezicht beoordeelt of een woning aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoet en kan verlangen dat een huiseigenaar achterstallig onderhoud aanpakt om grotere schade te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van houtrot in de draagconstructie van een dak.

Het gaat in de Woningwet om bouwtechnische veroudering: de achteruitgang van de gebruikte materialen in uw woning. De materialen hebben allemaal een andere levensduur. Hout gaat bijvoorbeeld minder lang mee dan metselwerk. De wet stelt geen eisen aan woontechnische veroudering; denk hierbij aan de verfraaiing van een woning.

Onderhoud en verkoop woning

Achterstallig onderhoud beïnvloedt de woningwaarde negatief, dus het aanpakken van achterstallig onderhoud is belangrijk voor de woningwaarde. Alleen een specialist (bijvoorbeeld een taxateur) kan de financiële impact van achterstallig onderhoud vaststellen. Woningadvies.Nu kan u helpen bij het maken van keuzes. Welk onderhoud voer ik wel uit en welk niet, en waar begin ik mee?

Staan er veel gelijksoortige huizen te koop voor een vergelijkbare prijs, dan is een woning met achterstallig onderhoud minder verkoopbaar. Een koper kiest vrijwel altijd voor een beter onderhouden huis. Of de koper verwerkt de kosten voor het achterstallig onderhoud in het bod. Is het aanbod beperkt, dan is de vraag hoe graag iemand het huis met achterstallig onderhoud wil hebben.

Voor een koper kan het bovendien lastiger zijn om een hypotheek te krijgen voor een huis met achterstallig onderhoud. Hypotheekverstrekkers verlangen soms een bouwkundig rapport om inzicht te krijgen in de verbouw- en opknapkosten. Ook kunnen ze het bijwerken van het achterstallig onderhoud verplicht stellen of om inbreng van meer eigen geld vragen.

Subsidie woningonderhoud

Weten of u subsidie kunt krijgen voor het onderhoud van uw woning? Projecten voor particuliere woningverbetering zijn meestal te vinden op de website van uw gemeente. Een aantal gemeenten geeft subsidie voor energiebesparende maatregelen. Raadpleeg de energiesubsidiewijzer.

Subsidie monument
Wie een monument bezit, kan wellicht aanspraak maken op subsidie. Kijk op Restauratiefondshypotheek en Subsidie Rijksmonument.

Btw-tarief: 6 % in plaats van 21 %
Voor bepaald woningonderhoud betaalt u 6 % btw in plaats van 21 %. Dit geldt alleen als uw woning ouder is dan twee jaar. De volgende klussen komen hiervoor in aanmerking:

  • Schilderen;
  • Stuken;
  • Behangen;
  • Schoonmaken ;