Politie Keurmerk Veilig Wonen

PolitiekeurmerkEen veilig huis in een veilige wijk, een veilig gevoel

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) kent twee eisenpakketten: een voor de nieuwbouw en een voor bestaande bouw.

PKVW Bestaande Bouw

Bij bestaande bouw is de inrichting van wijken al langer geleden bepaald: de wijk bestaat al jaren, zodat ingrijpen kostbaarder wordt. De verantwoordelijkheid van het beheer van woning, complex en omgeving, is vaak versnipperd. Een bewoner heeft bijvoorbeeld wel iets te zeggen over zijn huis, maar lang niet altijd over zijn omgeving. Daar gaat de gemeente meestal over.

Categorieën

Daarom is het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2015 verdeeld over drie categorieën:

 • Woning (W), betreft de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar of huurder
 • Complex (C), betreft de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het complex
 • Omgeving (O), betreft de verantwoordelijkheid van de gemeente
Certificatieniveaus

Om ervoor te zorgen dat het keurmerk in de bestaande bouw haalbaar is voor de individuele bewoner, voor de eigenaar van het complex en voor de hele wijk, zijn er drie verschillende certificatieniveaus:

 • Certificaat Beveiligde Woning
 • Certificaat Veilig Complex
 • Certificaat Veilige Omgeving Bestaande Bouw

Als alle drie deze certificaten behaald zijn, kan het totale certificaat Veilige Wijk Bestaande Bouw worden afgegeven.

PKVW Nieuwbouw

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) kent twee eisenpakketten: een voor de nieuwbouw en een voor bestaande bouw. Het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 2015 bestaat uit eisen en aanbevelingen verdeeld over vijf categorieën:

 • Stedenbouwkundige randvoorwaarden (S)
 • Openbare ruimte (O)
 • Kavels (K)
 • Gebouw (G)
 • Woning (W)

Het PKVW Nieuwbouw 2015 bestaat nu voor het eerst uit deelcertificaten, zoals de bestaande bouw ook deelcertificaten kent. De inhoud van de deelcertificaten verschilt wel. Afnemers kunnen voor een deelcertificaat kiezen. De nieuwbouw kent vanaf nu de volgende deelcertificaten:

Certificaat Veilige Omgeving Nieuwbouw
 • Stedenbouwkundige randvoorwaarden (S)
 • Openbare ruimte (O)
 • Kavels (K)
Certificaat Veilig Wooncomplex
 • Kavels (K)
 • Gebouw (G)
 • Woning (W)
Certificaat Veilige Woning

(als het gaat om een vrije kavel of een individuele woning):

 • Woning

Samen vormen de drie deelcertificaten het bekende certificaat PKVW Veilige Wijk Nieuwbouw. De indeling in categorieën en certificaten is gemaakt, omdat per categorie verschillende partijen verantwoordelijk zijn.

Interessante links op deze site

Brochures

Preventietips

Het Verbond van Verzekeraars voorziet u graag van preventietips. Ze staan ook op deze pagina. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op, klik op deze link. U kunt natuurlijk ook eerst lezen hoe anderen onze service waarderen, kijk daarvoor op deze pagina.