2 gaatjes kan geen kwaad, toch?

Als een ‘handige klusser’ de gelijkstroombedrading van de zonnestroominstallatie door het asbesthoudend dakbeschot naar binnen leidt, heb ik daar vrede mee. Die handige klusser weet nu eenmaal niet alles. De adviseur van Woningadvies.Nu weet meer. Maak gebruik van die kennis!

Verder lezen 2 gaatjes kan geen kwaad, toch?

Kwaliteitseisen voor  het installeren van hoog rendements cv-ketels tot 100 kW

De verenigde ketelfabrikanten (VFK), rookgasafvoerfabrikanten (Rogafa), Uneto-VNI en stichting KvINL hebben gezamenlijk een document (richtlijn) opgesteld dat als contractstuk bij een privaatrechtelijke overeenkomst kan worden gevoegd.
Verder lezen Kwaliteitseisen voor  het installeren van hoog rendements cv-ketels tot 100 kW

CO-Stop blijkt onveilig: terugroepactie

Een groot deel van de in Nederland verkochte CO-Stops, de koolmonoxidemelder die de stroomtoevoer naar de cv-ketel af kan sluiten, wordt op last van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit teruggeroepen. Het product voldoet volgens de NVWA niet aan de geldende EN-normen. Verder lezen CO-Stop blijkt onveilig: terugroepactie